Το εργοστάσιο Kitchen & Style ΒΛΑΣΤΟΣ διαθέτει έναν υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας και άριστα εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Η απόλυτη εξυπηρέτηση της πελατείας και το φιλικό service που παρέχει, είναι από τα σημεία που φέρνουν την επιχείρηση σε κορυφαία επίπεδα εμπιστοσύνης.

Με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία, καθώς και με καλά οργανωμένο τμήμα κατασκευών, είναι σε θέση να εγγυάται και να παρέχει την ποιότητα, την υψηλή αντοχή σε οποιαδήποτε κατασκευαστική εφαρμογή.