Όροι Χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σημάτων.
   Tο περιεχόμενο της ιστοσελίδας Vlastos Kitchen-Style (φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά), ανήκουν στην ιδιοκτησία της ή σε τρίτα πρόσωπα που νομίμως αφορούν.
   Τα λογότυπα ή τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή μπορεί να είναι εμπορικές ονομασίες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την γραπτή συγκατάθεσή μας.
   Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας για να προχωρήσετε σε χρήσης της ιστοσελίδας μας.

2. Προσωπικά Δεδομένα – Ισχύον Δίκαιο.
   Τα θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο ρυθμίζονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο (οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) και από το Νόμο Προστασίας Καταναλωτών (Ν. 2251 / 1994).
   Ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, οι αριθμοί τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας και σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, ο αριθμός και η ημερομηνία λήξεως, δεν γνωστοποιούνται και δεν γίνεται καμία άλλη χρήση αυτών.

3. Τροποποίηση Όρων Παρόντος.
    Η εταιρία Vlastos Kitchen-Style διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τις προϋποθέσεις και τους όρους των συναλλαγών. Για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους, η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης.

4. Διάφορα.
    Η εταιρία Vlastos Kitchen-Style έχει προσπαθήσει κατά το δυνατόν να απεικονίσει τα προϊόντα που διαθέτει ρεαλιστικά και με ακρίβεια, ενδέχεται όμως να υπάρχουν σφάλματα
   στην απεικόνιση, περιγραφές ή και στις τιμές.Ακόμη για διευκόλυνση στην πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες του, το Vlastos Kitchen-Style μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες που αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή που τις διαχειρίζονται τρίτοι και που ευθύνονται αυτοί για το περιεχόμενό τους.

5. Αποστολές Προϊόντων.
   Οι παραγγελίες σας αποστέλλονται ανάλογα με την διαθεσιμότητα των προϊόντων και κατόπιν συνεννοήσεως.